Make your own free website on Tripod.com

片長:

40集

日期: 1999

播映:

超級電視台

製作:

北京電影製片廠

類型: 古裝歷史電視連續劇
其他片名: 大明宮詞

     演員&角色:

劉棟    飾  李弘 周迅      飾  太平公主(少年) 歸亞蕾   飾  武則天
孫斌    飾  李賢 陳紅     飾  太平公主(成年) 申軍誼   飾  武三思 
賈妮    飾  韋后 胡靜     飾  韋氏(少年) 高冬平   飾  張昌宗
何琳    飾  賀蘭 趙文瑄 飾  薛紹、張易之 李冰冰   飾  安樂公主
王濤    飾  李旦 李愛軍 飾  崔緹 (薛崇諫) 李志輿   飾  李治
吳軍    飾  李隆基 張平     飾  明清遠 郭東臨   飾  李顯
傅彪    飾  武攸嗣 傅亨     飾  武承嗣 林麗婷   飾  謹娘
鄭重    飾  突厥王子 趙毅     飾  薛懷義 林昕       飾  春

  

     劇集簡介:

 

             唐皇后武則天懷胎12月而無法臨盆,唐將士大勝突厥的喜訊傳來公主竟降生在朝堂之上。唐高宗李治認定女兒的降世將爲天下帶來好運,當場賜名太平公主。武則天也深信多年前因權力鬥爭而被自己扼殺在繈褓中的女兒回來了,因此對太平公主傾注特別的關懷和寵愛。當哥哥們在權力的陰影和母親的威嚴下戰戰兢兢生活的時候,太平公主卻體驗著皇室所能給予一個女人的全部榮譽、美好和高傲。
     然而,她一生的悲劇也就在這幸福的童年中埋下了深深的禍根。在經歷了兩次婚姻的失敗與母后武則天、皇嫂韋氏、中宗皇帝顯及侄子李隆基等幾十年的恩怨及權力爭鬥後,“接受”李隆基賜予的一尺白綾懸梁自盡,孤獨地死在大明宮深處

      

      劇情大綱我有興趣

      分集大綱我有興趣  共四十集。

      典藏劇照:我要劇照   現共收錄劇照 96 張。

      典藏劇照:我要劇照  現共收錄VCD劇照 1~10 集部分,共 102 張,未來將會增加更多劇照。

      主題歌曲:我有興趣 

 

      幕後花絮:我有興趣 

 

      相關資訊:我有興趣  收錄蘇童的小說《武則天》中的〈太子弘〉、〈太子賢〉、〈睿宗〉、〈女皇〉。

                                               收錄孫自筠著太平公主電子書與鄭重、王要著《大明宮詞》電視劇本電子書。

                                                                               收錄網路小說《一泓清波》、文章 : 孝敬帝之死。                                                

                                                                               收錄幾篇精彩的《大明宮詞》相關報導。

 

 

     上一頁          回大觀園